NĂNG LƯỢNG XANH HÀ NỘI – 2018

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là việc áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn bảo đảm nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được cả thế giới hành động, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một ưu tiên hàng đầu của Thành phố Hà Nội. Năm 2018, Thành phố đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai với chủ đề NĂNG LƯỢNG XANH. Ngay từ đầu năm, Thành phố tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua 9.000 áp phích, băng rôn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong Chiến dịch Giờ Trái đất. Chương trình đã hỗ trợ 61 cơ sở thực hiện kiểm toán năng lượng, 11 cơ sở xây dựng bộ công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng, 6 cơ sở xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, 5 tòa nhà thực hiện mô phỏng năng lượng thí điểm, tư vấn trên 300 giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các cơ sở; Tổ chức Hội chợ quốc tế: Mạng lưới các nhà công nghiệp chế tạo Hà Nội, có trên 300 giao dịch chuyển giao công nghệ, thiệt bị hiệu suất cao, đạt 10 triệu USD giá trị thương mại; Thành phố đã phổ biến các giải pháp về tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng với 10.000 tờ rơi phát cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tòa nhà, trường học và các cơ quan nhà nước; 1.000 bộ tài liệu về các giải pháp tiết kiệm năng lượng, phương pháp, công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng; Phổ biến trên 300 giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các cơ sở mô hình tương tự nghiên cứu thực hiện. Chương trình Thành phố đã tiết kiệm điện năng thương phẩm tiết kiệm được 356 triệu kWh,  tương đương 680 tỷ đồng.

Ngày 21/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg, theo đó, toàn quốc có 2.496 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, với tổng mức tiêu thụ 24.082.592 TOE; riêng thành phố Hà Nội: có 288 cơ sở, với mức tiêu thụ là 1.180.727 TOE (chiếm 33% tổng mức tiêu thụ năng lượng Thành phố). Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Hệ thống bảo ôn cho đường ống

UBND Thành phố đã ban hành Tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản suất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 15/3/2017, với mục đích: (i) Giúp các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản suất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội tự đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng và lập hồ sơ tham gia công nhận danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH theo bộ Tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (ii) Hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở, công trình xây dựng áp dụng công nghệ “công nghiệp thế hệ 4.0” nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng tại các cơ sở; Thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch hướng đến nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường; (iii) Tôn vinh các cơ sở, doanh nghiệp có thành tích cao trong cải thiện hiệu suất năng lượng, góp phần thúc đẩy thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững”.

Năm 2018, Thành phố tổ chức chương trình đánh giá, công nhận danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH đã thu hút 60 đơn vị tham gia trên địa bàn Thành phố, trong đó có 22 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản suất công nghiệp, 19 công trình xây dựng sử dụng năng lượng trọng điểm và 19 công trình xây dựng đang trong giai đoạn thiết kế hoặc vận hành có nhu cầu cải tạo, có tổng diện tích sàn 2.500 m2 trở lên. Các cơ sở tham gia chương trình được hỗ trợ đánh giá hiệu quả năng lượng bằng công cụ mô phỏng năng lượng, hỗ trợ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng; đánh giá ứng dụng đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật có mức tự động hóa cao theo hướng công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0.

Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng Thành phố đã thành lập Hội đồng đánh giá, gồm: Hội KHCN về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam cùng các chuyên gia của Bộ Xây dựng, Viện Năng lượng; Các trường Đại học: Bách khoa Hà Nội, Điện lực; Các Sở: Công Thương, Xây dựng. Hội đồng đã đánh giá tỷ mỷ, khoa học, chính xác, khách quan theo bộ Tiêu chí của Thành phố. Hội đồng đánh giá căn cứ theo Hướng dẫn số 2023/HD-SCT ngày 28/4/2017 của Sở Công Thương về việc công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh theo tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện quy trình xem xét quy cách hồ sơ tham gia đánh giá công nhận danh hiệu xác định có 20 hồ sơ đủ điều kiện để đánh giá, gồm: 13 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; 7 công trình xây dựng tham gia đánh giá thiết kế kiến trúc Dự án. Trong đó, 13 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã triển khai thực hiện 53 giải pháp, tiết kiệm được 3.975,2 TOE, tương đương tiết kiệm 52,4 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm; kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 13 cơ sở này sẽ tiết kiệm 6.072,7 TOE, tương đương với 85,3 tỷ đồng.

Hội đồng đánh giá 20 cơ sở, chấm điểm, xếp hạng từ cao xuống thấp và đã chọn 19 cơ sở có số điểm đánh giá cao nhất đạt danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH theo Tiêu chí Thành phố như sau:

(1) Danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH 5 sao có:

(i) 03 cơ sở sản xuất công nghiệp:

* Công ty Cổ phần VICOSTONE.

* Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

(ii) 02 cơ sở công trình xây dựng:

* Trung tâm thương mại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh – Công ty Cổ phần Vincom Retail.

* Khách sạn JW Marriott Hà Nội – Công ty TNHH Quản lý khách sạn Bitexco.

(iii) 04 dự án xây dựng hoặc cải tạo lại:

* Tòa nhà Lotte Center Hanoi  – Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam .

* Trụ sở Văn phòng Quốc hội.

* Dự án Hanoi Homeland  – Công ty CP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô.

* Công trình tòa nhà Đại Đông Á  – Công ty CP Đầu tư Đại Đông Á.

(2) Danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH 4 sao có:

(i) 03 cơ sở trong sản xuất công nghiệp:

* Công ty TNHH Điện tử Meiko Thăng Long.

* Công ty Cổ phần Style Stone.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.

(ii) 02 cơ sở công trình xây dựng:

* Khách sạn Nikko Hà Nội  – Công ty Liên Doanh KCC Hanoi Plaza.

* Tòa nhà Center Building-Hapulico Complex – Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Hapulico.

(iii) 01 dự án xây dựng hoặc cải tạo lại:

* Dự án T&T DC Complex  – Công ty TNHH Phát triển Đô thị và KCN T&T (T&T Land).

(3) Danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH 3 sao có:

(i) 01 cơ sở sản xuất công nghiệp:

* Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Tràng Tiền.

(ii) 01 cơ sở công trình xây dựng:

* Tòa nhà Diamond Flower  – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội.

(iii) 02 dự án xây dựng hoặc cải tạo lại::

* Khách sạn Movenpick Hà Nội – Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam.

* Tòa nhà Viettin Bank 108 Trần Hưng Đạo  – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.

(Thông tin chi tiết của các đơn vị đạt giải được đính kèm theo).

Lễ công bố danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH nhằm tôn vinh các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH cũng như phổ biến, nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, giúp thúc đẩy công tác quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của Thành phố; thể hiện quyết tâm của Thành phố “cùng kiến tạo, cùng hành động, cùng phát triển” với các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới.

Lễ công bố danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH năm 2018 được tổ chức vào lúc 09 giờ 30 ngày 01 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm phụ nữ và phát triển, số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thông tin về Lễ công bố danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH năm 2018 được đăng tải trên trang thông tin của Sở Công Thương Hà Nội tại địa chỉ: http://congthuong.hanoi.gov.vn và Phòng tiết kiệm năng lượng của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội tại địa chỉ: http://ecchanoi.gov.vn/.

Tài liệu tham khảo:

  1. Thông cáo báo chí
  2. Cơ sở sử dụng năng lượng xanh trọng điểm trong sản xuất công nghiệp
  3. Công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh
  4. Cơ sở sử dụng năng lượng xanh trọng điểm trong công trình xây dựng

Nguồn: Phòng Tiết kiệm năng lượng  – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp