08:30 – 11:00

   Khu khai mạc -Nhà A3

Lễ khai mạc triển lãm

Điều hành
Ban tổ chức

  11:00 – 11:30

   Khu triển lãm - Nhà A2, A3

VIP tour

Điều hành
Ban tổ chức

  09:00 – 17:00

   Khu triển lãm - Nhà A2, A3

Hoạt động kết nối giao thương B2B giữa Exhibitor và Buyer theo đặt lịch hẹn giao dịch trên nền tảng Web theo đường link (https://expoplus.vn)

Điều hành
Ban tổ chức

  13:30 – 17:30

   Khu hội thảo -Nhà A3

Diễn đàn Công nghệ xanh về Pin, ắc quy và lưu trữ năng lượng Quốc tế 2024

Điều hành
Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOBA), Hiệp hội Pin và Lưu trữ năng lượng Quảng Đông(GDESA)

  14:00 – 16;30

   Khu Giới thiệu sản phẩm -Nhà A2

Giới thiệu sản phẩm của các Doanh nghiệp

Điều hành
Ban tổ chức

  09:00 – 11:30

   Khu Giới thiệu sản phẩm -Nhà A2

Giới thiệu sản phẩm của các Doanh nghiệp

Điều hành
Ban tổ chức

  09:00 – 12:00

   Khu hội thảo -Nhà A3

Giao thương B2B ngành Pin và Lưu trữ năng lượng Việt Nam – Trung Quốc 2024

Điều hành
Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOBA), Hiệp hội Pin và Lưu trữ năng lượng Quảng Đông(GDESA)

  09:00 – 17:00

   Khu triển lãm - Nhà A2, A3

Hoạt động kết nối giao thương B2B giữa Exhibitor và Buyer theo đặt lịch hẹn giao dịch trên nền tảng Web theo đường link (https://expoplus.vn)

Điều hành
Khu triển lãm - Nhà A2, A3

  13:30 – 17:00

   Trung tâm Hội nghị quốc tế - 11 Lê Hồng Phong

Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng Việt Nam

Điều hành
Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Hà Nội, Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Công Thương Hà Nội

  14:00 – 16:30

   Khu Giới thiệu sản phẩm -Nhà A2

Giới thiệu sản phẩm của các Doanh nghiệp

Điều hành
Ban tổ chức

  09:00 – 11:30

   Khu Giới thiệu sản phẩm -Nhà A2

Giới thiệu sản phẩm của các Doanh nghiệp

Điều hành
Ban tổ chức

  09:00 – 11:30

   Khu triển lãm - Nhà A2, A3

Hoạt động kết nối giao thương B2B giữa Exhibitor và Buyer theo đặt lịch hẹn giao dịch trên nền tảng Web theo đường link (https://expoplus.vn)

Điều hành
Ban tổ chức