Thông tin gian hàng

Gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (3mD x 3mR x 2.5C), chi tiết bao gồm như sau:

Thảm tiêu chuẩn  x
Vách gian hàng màu trắng, cao 2.5m, kết hợp lắp ghép với hệ khung nhôm tiêu chuẩn  x
Biển tên cao 0.25m  x
Vật dụng: Số lượng
Bàn thông tin, kích thước 1.0m x 0.5m x 0.75m  1
Ghế  2
Sọt rác  1
Đèn túyp 40W  2
Ổ cắm điện 5A/220V  1

Đất trống trong nhà (tối thiểu 18m2) / Đất trống ngoài trời ( tối thiểu 27m2)

+ Gian hàng phải được dàn dựng bởi các nhà thầu chính thức