Chương trình giới thiệu sản phẩm tại Entech Vietnam 2018

Date: May, 9 ( Wednesday) 10 (Thursday), 11 ( Friday), 2018

Venue: SECC Exhibition Center, A2 Hall

Tổng
Total
STT
NO
Tên Doanh nghiệp
Organizer
Vị trí
Booth No.
Quốc gia
Country
Thời gian
Time
Ngày Date  May 9 ( Wednesday)  
 14:00
 16:30
1 BKT CO., Ltd. C-1-3 KOREA 14:00  ~ 14:30
2 DONGMYUNG ENT.CO.LTD C-1-2 KOREA 14:30  ~ 15:00
3 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Vietnam T-Tech Technology Corporation
V11, V12 VIETNAM 15:00  ~ 15:30
4 ACTREE CORPORATION V15 JAPAN 15:30  ~ 16:00
5 Flowinn (Shanghai) Industrial
Co., Ltd
V60 CHINA 16:00  ~ 16:30
Ngày  Date  May 10 (Thursday) 
May 10 (Thu)

09:00
11:30

1 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NẮNG XANH
ACE (ASIA CLEAN ENERGY) – GREEN SUNNY CO.,LTD
V09 VIETNAM 09:00  ~ 09:30
2 HITACHI ZOSEN CORPORATION HO CHI MINH REPRESENTATIVE OFFICE V03 JAPAN 09:30  ~ 10:00
3 Guangzhou Jinchuan Environmental Protection Equipment Co., Ltd CN05 CHINA 10:00  ~ 10:30
4 Huvis WATER C-1-8 KOREA 10:30  ~ 11:00
5 CÔNG TY TNHH ESS VIỆT NAM
ESS VIETNAM Co.,Ltd
V31 VIETNAM 11:00 ~ 11:30
 Break Time
1 DASAN CONSULTANTS C-1-9 KOREA 13:30  ~ 14:00
May 10 (Thu)
13:30
16:30
2 KOREA EAST-WEST POWER
COMPANY
B1 KOREA 14:00 ~ 14:30
3 SUDOKWON Landfill Site Management Corp C3 KOREA 14:40 ~ 15:10
4 KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO.,LTD B1 KOREA 15:20 ~ 15:50
 Break Time
5 ECOPRO G3 KOREA 16:00 ~ 16:30
Ngày Date May 11 ( Friday) 
1 09:00  ~ 09:30
2 Trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh V61
V62
VIETNAM 09:30  ~ 10:00
3 CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XURIDONG V01, V02 VIETNAM 10:00  ~ 10:30
4 10:30  ~ 11:00
5 11:00 ~ 11:30
Hotline Zalo Đăng ký
0983.109.909
Zalo
Đăng ký