Ban tổ chức xin thông báo: triển lãm ENTECH 2024 sẽ mở cổng đăng ký tham quan từ ngày 1/6/2024 để chuẩn bị tốt nhất cho trải nghiệm của công chúng khi đến triển lãm.

Xin chân thành cảm ơn !