Lịch trình triển lãm

  08:30 – 10:00

   Khu hội thảo / Conference Area

Giới thiệu công nghệ khí hóa chất thải rắn

Introduction for Gasification of Solid Waste Technology

Diễn giả / Speakers
Vũ Ngọc Tĩnh

  10:30 – 11:00

   Khu giao thương / B2B Area

Giới thiệu về xử lý bùn thải công cộng

Introduction for Gasification of Solid Waste Technology

Diễn giả / Speakers
Nguyễn Thu Hiền

  11:00 – 11:30

   Khu giao thương / B2B Area

Giới thiệu máy tạo Ozone công nghiệp

Introduction for Gasification of Solid Waste Technology

Diễn giả / Speakers
Mai Hồng Phương

  09:00 – 12:00

   Melia Hotel

Giới thiệu về công nghệ xử lý nước

Introduction for Gasification of Solid Waste Technology

Diễn giả / Speakers
Vũ Ngọc Tĩnh

  09:30 – 10:00

   Khu giao thương / B2B Area

Giới thiệu máy bơm chìm xử lý nước thải

Introduction for Gasification of Solid Waste Technology

Diễn giả / Speakers
Nguyễn Thu Hiền

  10:30 – 11:00

   Khu giao thương / B2B Area

Chương trình rút thăm trúng thưởng

Introduction for Gasification of Solid Waste Technology

Diễn giả / Speakers
Nguyễn Thu Hiền